Elk samenwerkingsverband is uniek. De methode VIA-Begripp helpt die uniciteit uitdagen, ontginnen en verruimen. VIA-Begripis een praktische oplossing om een samenwerkingsverband in beweging te krijgen en te houden. Om souplesse te ontwikkelen in de samenwerkingsdynamiek is samen ‘fitnessen’ noodzakelijk. Onze methode VIA-Begripp is als het ware het fitnesstoestel dat bedoeld is om een samenwerkingsverband sterk en lenig te maken en te houden. Op de foto is de methode afgebeeld.

Meer weten? bestel het boek

Je kunt ook contact opnemen met José Schutte. Zij helpt je graag verder.
Bel: 06-19230035

Onze manier van werken levert minimaal 5 resultaten op:

 • De samenwerking wint aan meerwaarde.
  Mensen zijn betrokken bij elkaars werk.
  Meedenken en meekijken is geen bedreiging maar een verrijking.
 • Er is een ‘warme’ en klantgerichte overdracht in werkprocessen.
  Rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn duidelijk.
 • Conflicterende belangen en het wedijveren nemen af.
  Ruimte voor transparantie ontstaat. Hierdoor neemt het gevoel van zekerheid en vertrouwen toe.
 • Plezier in het samenwerken.
  De wijze van besluitvorming en de manier van communiceren zorgen voor ‘sociale zuurstof’.
 • Vooruitgang en vernieuwing mogelijk door een leerinfrastructuur.
  Samen puzzelen op een oplossing, reflectie en lerende wijs werken horen thuis in de cultuur van het samenwerkingsverband.