Wat is belangrijk voor samenwerken?

Samenwerken doe je elke dag. Soms gaat het vanzelf en soms kost het moeite. Neem een samenwerking in gedachten en check met onze survey wat je kunt doen om deze samenwerking succesvoller te maken.

Wat is belangrijk voor samenwerken?

Samenwerken doe je elke dag. Soms gaat het vanzelf en soms kost het moeite. Neem een samenwerking in gedachten en check met onze survey wat je kunt doen om deze samenwerking succesvoller te maken.

Wat is belangrijk voor samenwerken?

Samenwerken doe je elke dag. Soms gaat het vanzelf en soms kost het moeite. Neem een samenwerking in gedachten en check met onze survey wat je kunt doen om deze samenwerking succesvoller te maken.

Zo bouw je een sterk team

Hoe kan je jouw team of organisatie toekomstbestendig veranderen? Het sleutelwoord is samenwerken. Maar in alle eerlijkheid, samenwerken is niet makkelijk. Als leidinggevende sta je daarom elke dag voor de opdracht om te sturen op synergie, samenhang, saamhorigheid en afstemming. 

In organisaties waar samenwerken hoog op de agenda staat, ervaren mensen dat ze elkaar kunnen vertrouwen. Ze werken aan een gezamenlijke ambitie, met hun klant in het vizier. De rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk. Mensen weten wat ze aan elkaar hebben en er wordt verbindend gecommuniceerd. Iedereen doet mee en versterkt elkaar.

Hoe bereik je dat? Om tot een aanpak te komen die werkt, is het belangrijk om bij jezelf als leidinggevende te beginnen, oftewel jij in verbinding met je team, je klanten en je omgeving. Jezelf de vraag te stellen wat je wilt bereiken voor wie, met wie en met welk resultaat. Wij helpen de vertaalslag te maken. We nemen ingesleten patronen en gewoontes serieus en pakken ze samen aan, zodat samenwerking (weer) zorgt voor creatie, voor groei en onderling vertrouwen.

Krachtig samenwerken is het fundament onder het succes van elk servicegericht team en bedrijf.

Het bouwen en ontwikkelen van succesvolle samenwerkingen, daar helpen we je bij. Dat doen we door je te ondersteunen bij transformatie en verandering, het leren aansturen van werkprocessen in en tussen teams, afdelingen of met externe partijen. 

"Het geheim achter succesvolle samenwerkingsverbanden"

Over ons

Over ons

Het bedrijf Sterke Schakels is in september 2020 opgericht door Mirjam van Drimmelen. Zij is een bevlogen professional met 30 jaar werkervaring in directie, management- en adviesposities....

Onze methode VIA-Begripp

Elk samenwerkingsverband is uniek. Speciaal voor samenwerkingsverbanden tussen partijen hebben we de methode VIA-Begripontwikkeld. De methode helpt samenwerkingsverbanden te verkennen wat ze samen willen, de uitkomst daarvan te implementeren en te monitoren.....

Onze opdrachtgevers

Sterke Schakels bouwt voort op de portofolio die Mirjam heeft ontwikkeld bij aansprekende klanten. Hier vind je een overzicht van opdrachtgevers die Sterke Schakels op voorsprong heeft gezet....

Referenties

Martin Zuurbier
Algemeen Directeur Engie Services West BV

“Vanuit mijn ervaring durf ik te stellen dat de echte uitdagingen van de installatiebranche niet op technisch vlak liggen, maar met name op het samenwerkingsvlak. Dit betreft zowel de interne samenwerking als de samenwerking in de keten. Dit boek zet je ertoe aan om van samenwerken serieus werk te maken”

Jean paul de Rijk
Directeur behandeling en zorg, OG Heldring

“Door de methode VIA-Begripp in te zetten ligt de nadruk in de wijze waarop wij nu samenwerken meer op verbinding en samenspel, waardoor wij niet langer een ‘bozige’ organisatie zijn”

Dr. Leni Beukema
Lector Duurzaam HRM, Hanzehogeschool Groningen

“Sterke Schakels benadert samenwerken als een proces van mensen die verbinding met elkaar tot stand brengen en daarmee optreden als verbindingspunt tussen organisaties. Zo’n groep mensen heeft twee dingen zeker nodig: strategische steun en aansluiting bij het primaire proces van de organisaties. Het boek bevat een praktische handreiking, goed onderbouwd met theoretische vensters. Prima materiaal voor HBO-onderwijs, zoals op het terrein van bedrijfskunde, HRM en business studies”